O większą jawność w samorządzie Rembertowa

W grudniu 2011 r. pierwszy raz postawiłem wniosek o wygospodarowanie środków na transmisje obrad Rady Dzielnicy Rembertów w internecie. Niestety, tylko 4 radnych z mojego Klubu PO poparło pomysł (ustawowy skład Rady to 21 radnych). Jakie argumenty skłoniły mnie do zgłoszenia takiej inicjatywy? Czytaj dalej

1 komentarz

PROWOKACJA?!

prowokacjaTak, tak – to zdjęcie pochodzi z gazety „Mieszkaniec” z dnia 24.05.2012 r (szczegóły na http://mieszkaniec.pl/2012.html, numer 10/2012, str. 12). Ten Pan, składający wieńce pod pomnikiem Żydów w Falenicy, to… Przewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów Michał Kaczyński. Czy aby w spodniach dresowych, podkoszulce i butach typu „adidasy”? Ciekawe na co patrzy Pani Burmistrz Wawra (to ta Pani pierwsza od lewej) i co sobie myśli… nic, tylko dopisać „chmurkę” i na demotywatory.pl… żarty, żartami, ale czy tak należy upamiętniać tragiczne wydarzenia?

Skomentuj

Brak pomysłów na zagospodarowanie prawie miliona złotych…

coins8 maja otrzymaliśmy projekt uchwały dotyczący podziału środków finansowych, a także informację o tym, iż sesja będzie…48 godzin później (10 maja). Pieniądze, które mieliśmy jako radni rozdysponować, były środkami niewykorzystanymi w 2011 r. w ramach tzw. wydatków bieżących. Po krótkim śledztwie u zaprzyjaźnionych burmistrzów z innych dzielnic dowiedziałem się, że te pieniądze oficjalnie miejski Ratusz udostępnił dzielnicom… w lutym 2012 r.! Czytaj dalej

Skomentuj

O kulturze politycznej…

Odwołanie na ostatniej sesji Przewodniczącego Komisji Samorządowej Arkadiusza Piotrowskiego za to, że jest z opozycyjnej PO, wpisuje się w pewien schemat żenująco niskiej kultury politycznej w Rembertowie. Dlaczego tak uważam? Pewną niepisaną zasadą np. w Sejmie czy Sejmikach Województwa jest oddanie części funkcji opozycji. Czytaj dalej

Skomentuj

Jak kneblować usta radnym – czyli unikanie trudnych pytań na sesji Rady Rembertowa

Zgodnie ze Statutem Dzielnicy Przewodniczący Rady zwołuje sesje i ustala porządek obrad sesji. Taki porządek sesji powinien uwzględniać punkt „interpelacje i zapytania radnych” (par. 23 ust.2 pkt. 3 Statutu Rembertowa). Ale również na wniosek Zarządu Dzielnicy musi odbyć się sesja Rady i to wtedy Zarząd określa porządek obrad. Ten jednak, dziwnym trafem, „zapomina” o punkcie „interpelacje i zapytania radnych”. Taka sytuacja miała miejsce zarówno na sesji 27 marca, jak i 10 maja bieżącego roku, które zwoływane były na wniosek Zarządu. Czytaj dalej

Skomentuj

O pracy Radnych w 2011 r.

workPoprzedni wpis skłonił mnie do pewnej refleksji dotyczącej pracy rembertowskich radnych. Oczywiście, trudno przyjąć jednolite kryteria, które pozwolą ocenić rzeczywiste zaangażowanie poszczególnych członków Rady Dzielnicy Rembertów, ale pozwolę sobie przedstawić Państwu dane dotyczące uczestnictwa radnych podczas sesji i na posiedzeniach komisji, a także ilości złożonych zapytań (składanych najczęściej ustnie) i interpelacji (składanych najczęściej pisemnie). Dane te dotyczą 2011 roku.
Czytaj dalej

Skomentuj

Jak radny PiS za wszelką cenę chciał zostać doradcą Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów…

mrdr2Powstanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów (MRDR) to jeden z dotychczas raczej nielicznych sukcesów tej kadencji. Po ciężkiej pracy Komisji Samorządowej uchwalono statut, następnie przeprowadzono wybory w szkołach ponadpodstawowych i zaprzysięgnięto młodzieżowych radnych. Istotą tego przedsięwzięcia jest chęć promowania idei samorządności i zaangażowania w życie publiczne osób młodych, a także zasięganie opinii w sprawach ich dotyczących. Pomocą (merytoryczną i organizacyjną) młodzieżowym radnym ma służyć tzw. doradca MRDR.
Czytaj dalej

Skomentuj

Odwołanie Zarządu Dzielnicy

czerwona-kartka6 marca odbyła się sesja na wniosek grupy radnych w sprawie odwołania Burmistrza Dzielnicy Rembertów. Wśród sygnatariuszy wniosku było 4 radnych PO, 3 SLD i 1 niezrzeszony. Dlaczego głosowaliśmy za odwołaniem Zarządu Dzielnicy (odwołanie Burmistrza oznacza równocześnie odejście całego Zarządu) Czytaj dalej

Skomentuj

Dialog według rządzących czyli Orlik c.d.

GdzieJestOrlik„ZARZĄDZIE DZIELNICY PRZYJDZIE CZAS ROZLICZEŃ!!!” – takie plakaty jak i hasła „GDZIE JEST ORLIK!? Ja się pytam” zawisły na tablicach w Rembertowie po sesji, gdzie Zarząd i radni koalicyjni odrzucili stanowisko dotyczące powstania boiska sportowego typu „Orlik”.
Czytaj dalej

Skomentuj

Inwestycje niechciane

figaNa sesji Rady 14 lutego głównym punktem obrad było zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r. To bardzo ważny dokument, który jest sprawdzianem i głównym miernikiem pracy Zarządu Dzielnicy. Wszak ilość i sposób wydatkowanych pieniędzy przekłada się na to, co widzimy w najbliższym otoczeniu – zadbane drogi, funkcjonujące placówki oświaty, skuteczna pomoc społeczna, inwestycje… no właśnie inwestycje. Z tym w Rembertowie – jak wynika z wykonania budżetu – jest słabo. Czytaj dalej

Skomentuj